Transocean

Transocean er verdens største offshore drilling contractor. Selskapets rigger jobber på noen av de mest krevende lete- og produksjonsbrønnene på norsk sokkel. Transocean har i flere ti-år spilt en sentral rolle i norsk offshorevirksomhet.

Stillingsannonser for Transocean
Stillingsannonser for Transocean

Across har produsert stillingsannonser for Transocean

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme