Steve Reich

Plakat for Steve Reich konserter
Plakat for Steve Reich konserter

06.09.2010:Samarbeidet mellom Universitetet, Symfoniorkesteret og Numusic-festivalen oppstod i 2009 da Arvo Pärts musikk var gjenstand for et tilsvarende prosjekt som årets. Dette bygger på Numusic sin historiske profil med banebrytende klassiske komponister som Arne Nordheim, Karlheinz Stockhausen og Pierre Henry. Gjennom valget av Steve Reich som tema, fortsetter profilen med komponister som har bakgrunn fra klassisk og elektronisk musikk.

I musikkhistorien har Reich satt spor etter seg gjennom sin påvirkning av det som betegnes klassisk musikk. I tillegg er han ansett som en inspirator til den elektroniske dance-musikken, eksemplifisert gjennom Coldcut, Dj Spooky og Four Tet som alle har gjestet Numusic tidligere.
Konsertprogrammet i dette prosjektet er satt sammen for å reflektere dette spennet. Vi presenterer blant annet verk som bruker sampling, de karakteristiske faseforskyvningene som kjennetegner komponisten, og et samspill mellom både klassiske og forsterkede instrumenter.
Tekst: Kristiane Norvoll, SSO

ACROSS har utformet plakat, program og annonsering for Steve Reich konserter "composer in residence 2010".

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme