Kommunikasjon

BrosjyrerAcross gir sine kunder et strategisk diskusjonsgrunnlag.
En velbegrunnet analyse av ståsted og muligheter.
Utvikling av grafiske identitetsprogram.
Brosjyreproduksjoner i alle formater og kvaliteter.
Messestands og butikkutvikling.
Web og filmproduksjoner.
Across har bred erfaring innen fagområdene mote, mat, sport,
olje og gass, tungindustri, konsulentvirksomhet og IT.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme