Dolphin

Dolphin er et drillingselskap i Fred Olsen Energy. Selskapet opererer flere leterigger på norsk sokkel.

Dolphin nytt, mai 2005
Dolphin nytt er et nyhetsmagasin for Dolphin-ansatte

Across redesignet og produserte Dolphin nytt fra 2003 til og med 2006 i samarbeid med Compartner.

Dolphin nytt, oktober 2006
Dolphin nytt, oktober 2004

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme