BIS Industriers visjoner synliggjort

Visjonsbannere til BIS Industriers Core Team samling
Visjonsbannere til BIS Industriers Core Team samling

BIS Industrier er i utvikling. Verdiene for å holde fokus på virksomheten står sterkt. Across bistod BIS Industrier i å utforme bannere til selskapets nylig avholdte Core Team samling for 2009 i Haugesund.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme